Carbon Redux :: Náš tým

NÁŠ TÝM

Stanislav Kolář - CarbonRedux

Stanislav Kolář

výkonný ředitel

skolar||carbonredux|eu

Stanislav Kolář vystudoval ekonomii na Georgetown University v USA.

Má přes 20 let zkušeností v oboru vývoje a výstavby projektů OZE po celém světě.

Je poradcem Evropské komise při definování spolupráce mezi EU a státy východní Evropy, vč. Ruska a Ukrajiny v oblasti klimatických změn a je na seznamu poradců Evropské Investiční banky v oblasti projektů OZE a projektů na snižování emisí skleníkových plynů.

V průběhu své kariéry pracoval jako poradce pro Světovou banku, OBSE, OSN, Evropskou komisi stejně jako pro státní úřady a ministerstva mnoha zemí a pomáhal při zavádění systému obchodování s emisemi skleníkových plynů v EU.

Spoluzaložil a řídil uhlíkový fond v objemu 40 miliónů euro.


Jiří Bartoň - CarbonRedux

Jiří Bartoň

technický ředitel

jbarton||carbonredux|eu

Jiří Bartoň vystudoval obor tepelně energetická zařízení a následně termodynamiku leteckých motorů na ČVUT.

Byl první ředitelem České energetické agentury (1995-2001), kde se zasloužil o první zákony v ČR podporující obnovitelné zdroje energie a úspory energie. Mezi lety 2001-2007 byl výkonným ředitelem Asociace energetických manažerů.

Je členem redakčních rad 3 specializovaných publikací o energetice a předsedou Cogen Czech a výkonným ředitele World’s Green Lungs, neziskové organizace usilující o zalesnění pralesa v Kongu.


Petr J. Kalaš - CarbonRedux

Petr J. Kalaš

Poradce

pkalas||carbonredux|eu

Petr Kalaš vystudoval elektrotechniku na ČVUT v Praze.

V letech 2006-2007 byl ministrem životního prostředí České republiky, v letech 2008 - 2011 pracoval jako poradce premiéra pro environmentální a energetickou politiku a také člen Monitorovacího výboru českého programu GIS (Zelená úsporám).

Je členem pracovní skupiny rady vlády ČR pro energetickou a surovinovou politiku a poradcem ministra zemědělství. V letech 2008 – 2010 pracoval také jako konzultant na Státním fondu životního prostředí pro implementaci GIS.

Předtím působil 12 let ve Světové bance, kde mimo jiné řídil národní strategické studie pro oblast klimatické politiky v 21 zemích na 4 kontinentech. Petr Kalaš je předním světovým odborníkem na energetiku, udržitelný rozvoj a klimatickou politiku.


Helmut Schreiber - CarbonRedux

Helmut Schreiber

Poradce

hschreiber||carbonredux|eu

Helmut Schreiber vystudoval politické vědy a ekonomii na Svobodné universitě v Berlíně v roce 1981.

Poté pracoval ve Vědeckém Centru v Berlíně, University of Pittsburgh, Polské Akademii věd v Katovicích a Institute for European Environmental Policy v Bonnu a Bruselu.

Mezi lety 1989-2009 pracoval ve Světové bance ve Washingtonu, mimo jiné jako hlavní ekonom pro oblast životního prostředí. Působil jako resident Světové banky v Moskvě a Budapešti.

Od roku 1998 radil mnoha vládám ve střední a východní Evropě v oblasti trvale udržitelného rozvoje a klimatické politiky.

Má bohaté zkušenosti ve strukturování obchodů na uhlíkovém trhu a to jak s privátními tak státními klienty. Vedl vývoj projektů JI a CDM a programů GIS v mnoha zemích.


Petr Štěpánek - CarbonRedux

Petr Štěpánek

Poradce

pstepanek||carbonredux|eu

Petr Štěpánek vystudoval design a architekturu na Technické universitě ve Zvolenu a Slovenské technické univerzitě v Bratislavě.

Petr Štěpánek byl v letech 2007-2010 ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR, který byl ze zákona příjemcem finančních prostředků z prodeje emisních povolenek AAU v ČR, řídil implementaci programu GIS „Zelená úsporám“ ve kterém se realizovalo přes 75 milionů jednotek AAU.

Má bohaté zkušenosti s investičními projekty v oblasti životního prostředí a rozvojovou spoluprací.

Předtím pracoval mj. jako ředitel Economia Online a konzultant pro získávání dotací z EU.

V současné době pracuje jako konzultant na VUT v Brně, vyučuje i na katedře Environment designu Technické university v Liberci. Je na seznamu poradců Evropské banky pro obnovu a rozvoj.